شناسایی قطعات اصلی

يشرفت هاي روزافزون تجارتي در جهان امروز، چالش هاي اقتصادي بازار ايران، تنوع محصولات، سلايق، الگوي مصرف ودرآمدي مشتريان، افزايش قطعات غير اصلي و تقلبي در بسته بندي هاي متفرقه با قيمت هاي پايين باعث شده است كه اطمينان از استفاده و كيفيت قطعه اصلي همواره يكي از نگراني هاي اصلي مشتريان باشد. نيك مي دانيم كه استفاده از قطعه اصلي علاوه بر افزايش كارآيي و عمرخودرو، ضامن ايمني سرنشينان است. در حاليكه قطعه غير اصلي و تقلبي علاوه بر صرف هزينه هاي مالي زياد باعث افزايش مصرف سوخت، انجام تعميرات تكراري، معيوب شدن خودرو شده و از همه مهم تر سلامت و امنيت مشتريان را به خطر مي اندازد. حال از آن جائيكه بررسي فني و تشخيص قطعات اصلي از غير اصلي توسط مشتريان به سختي امكان پذير است، در راستاي حمايت از حقوق مشتريان، توصيه مي گردد جهت اطمينان از دريافت قطعات اصلي، فقط به عامليت هاي مجاز شركت اطلس خودرو در سراسر كشور مراجعه فرمائيد

0 Comments

دیدگاهی بنویسید: