سرویس اولیه
ارسال شده توسط : تاریخ : kiashoja | 01-05-2016
جهت تضمين عملكرد خودرو مراجعه براي انجام سرويس اوليه حدفاصل كيلومتر 500 تا 1000 كيلومتر يا شش ماه از تاريخ شروع گارانتي الزامي مي باشد. خدمات قابل ارائه در اين سرويس مطابق جدول مندرج در دفترچه گارانتي صورت مي پذيرد. عدم انجام سرويس اوليه در شبكه عامليتهاي مجاز شركت اطلس خودرو در بازه اعلام شده فوق موجب خارج شدن از شرايط تضمين يا گارانتي قطعات يا مجموعه هايي كه مرتبط و تحت تاثير با سرويس اوليه هستند خواهد شد. خريداران محترم كيا مي توانند جهت آگاهي بيشتر از شرايط و ضوابط…
Read More
0 Comments
سرويس در محل
ارسال شده توسط : تاریخ : kiashoja | 01-05-2016
امروزه توجه به خواست و نيازهاي مشتريان و برآورده نمودن انتظارات ايشان يكي از رويكردهاي اصلي سازمانها جهت دستيابي به اهداف و شــرط ماندگاري و برتـري در مواجه با رقبايشــان در طولانــي مدت مي باشــد . لذا واحد خدمات پس از فروش با رويكرد ارتقا ء ارتباط و افزايش رضايتمندي مشتريان خود از طريق بازديدهاي پيشگيـرانه و به منظور دستيابي به اهداف فوق نسبت به برگزاري طرح هاي رايگان خدمات فصلي (SERVICE CLINIC) اقدام نموده است.
Read More
0 Comments
شناسایی قطعات اصلی
ارسال شده توسط : تاریخ : kiashoja | 01-05-2016
يشرفت هاي روزافزون تجارتي در جهان امروز، چالش هاي اقتصادي بازار ايران، تنوع محصولات، سلايق، الگوي مصرف ودرآمدي مشتريان، افزايش قطعات غير اصلي و تقلبي در بسته بندي هاي متفرقه با قيمت هاي پايين باعث شده است كه اطمينان از استفاده و كيفيت قطعه اصلي همواره يكي از نگراني هاي اصلي مشتريان باشد. نيك مي دانيم كه استفاده از قطعه اصلي علاوه بر افزايش كارآيي و عمرخودرو، ضامن ايمني سرنشينان است. در حاليكه قطعه غير اصلي و تقلبي علاوه بر صرف هزينه هاي مالي زياد باعث افزايش مصرف سوخت، انجام…
Read More
0 Comments
سرویس های ادواری
ارسال شده توسط : تاریخ : kiashoja | 01-05-2016
سرویس های رایگان خودروها سراتو - پیکانتو - اپتیما - کادنزا - اسپوریج - اپیروس- موهاوی - کارنیوال - سورنتو - ریو - کارنز
Read More
0 Comments